Strefa mokra SPA

Strefę mokrą Ostrzyce SPA tworzą:
  -  basen rekreacyjny,
   - jacuzzi,
   - sauna fińska (sucha),
   - łaźnia parowa, komnata solna 

 

Fontanna nie jest przeznaczona do zabaw dla dzieci poniżej 3 lat. 


Godziny otwarcia basenu:
- basen: od 10:00 do 22:00,

- sauny: od 17:00 do 21:00.

- komnata solna od 16:00 do 21:00 


Goście nocujący w naszym obiekcie mogą w czasie pobytu korzystać z oferty SPA bezpłatnie.

atrakcje hotel Ostrzyce

Cennik korzystania ze strefy mokrej

czytaj więcej »
 
Goście hotelowi mogą korzystać ze strefy mokrej bezpłatnie.
 

Cennik od poniedziałku do piątku:
Basen rekreacyjny (w tym: jacuzzi)
- 17 zł/h osoba dorosła,
- 12zł/h dzieci w wieku 5-15 lat,
- dzieci do lat 5 bezpłatnie,
- 12 zł/h Emeryci. 
Każde rozpoczęte 15 min. dopłata 3zł.

Cennik od soboty do niedzieli i Święta :
Basen rekreacyjny (w tym: jacuzzi )
- 20zł/h osoba dorosła,
- 15 zł/h dzieci w wieku 5-15 lat,
- dzieci do lat 5 bezpłatnie,
- 15 zł/h Emeryci. 
Każde rozpoczęte 15min dopłata 3zł.
 
Karnety: 
- 10 wejść - 150zł (15zł/wejście),
- 15 wejść - 210zł (14zł/wejście),
- 30 wejść - 360zł (12zł/wejście).

Cennik korzystania z sauny suchej (fińskiej) :
1 wejście 17zł / max. 30 min.

Cennik korzystania z sauny i basenu:
Basen + sauna od poniedziałku do piątku: 25zł/h
Basen + sauna od soboty do niedzieli: 27zł/h

Istnieje możliwość wypożyczenia ręcznika kąpielowego w cenie: 5 zł/ręcznik. 
atrakcje hotel Ostrzyce

Regulamin korzystania ze strefy mokrej

czytaj więcej »

Regulamin korzystania ze strefy mokrej Ostrzyce Hotel&Spa
1. Strefę mokrą Hotelu Ostrzyce tworzą basen rekreacyjny,  jacuzzi, brodzik dla dzieci oraz sauna sucha i łaźnia parowa.
2. Przedmiotem zarządzającym strefą mokrą jest Ostrzyce Hotel&Spa
3. Godziny otwarcia strefy mokrej określone są w aktualnej ofercie dostępnej na stronie www.hotelostrzyce.pl bądź w recepcji hotelu Ostrzyce Hotel&Spa.
4. Każda osoba korzystająca ze strefy mokrej hotelu zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami regulaminu obowiązującego na jej terenie i podporządkowania się jego zapisom.
5. Rodzaje karnetów i wejściówek jednorazowych obowiazujacych na terenie srtefy mokrej oraz ich ceny zostały okreslone w ramach aktualnej oferty dostepnej na stronie www.hotelostrzyce.pl oraz recepcji hotelu Ostrzyce Hotel&Spa.
6. Wstęp na teren strefy mokrej odbywa się po uiszczeniu opłaty lub okazania ważnego karnetu, na którym obsługa dokonuje odznaczenia każdego wejścia.
7. W ramach ważnego karnetu Gość może dodatkowo wprowadzić ze sobą maksymalnie dwie dorosłe osoby. W takim przypadku obsługa odznacza na karnecie ilość wejściówek odpowiadających ilości wprowadzonych przez Goscia osób.
8. Karnety upoważniają do korzystania wyłącznie z basenu rekreacyjnego, jacuzzi oraz brodzika.
9. Goście nocujacy w hotelu Ostrzyce Hotel&Spa korzystają ze strefy mokrej bezpłatnie.
10.W przypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia kluczyka do szafki - gość ponosi odpowiedzialność finansową w kwocie 50zł.
11.Dzieci do lat 16 mogą przebywać na terenie strefy mokrej tylko pod opieka dorosłych. Osoby, pod których opieka znajdują się dzieci do lat 16, odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
12.W celu ustalenia faktycznego wieku dziecka i opiekuna pracownicy moga prosić o okazanie dokumentów potwierdzających wiek.
13.Wyrażając zgodę na korzystanie ze strefy mokrej osoby niepełnoletniej, rodzic lub opiekun przyjmuje do wiadomości, iż dziecko korzysta ze strefy i jej atrakcji samodzielnie , oraz że zarządzający strefą mokrą nie ponosi odpowiedzialności za wyadki będące wynikiem niestosowania sie do Regulaminu i instrukcji użytkowania urządzeń.
14. Osoby nietrzeźwe, o agresywnych zachowaniach, naruszające godność osobistą innych, osoby naruszajace porządek    publiczny, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi i służb porządkowych mogą zostać usuniete z terenu obiektu bez zwrotu uiszczonej wcześniej zapłaty.
15.Na terenie strefy mokrej zabrania się:
    palenia tytoniu,
    wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzedzi oraz innych nniebezpiecznych przedmiotów,
    wprowadzania lub wnoszenia oraz przebywania zwierząt
    wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzajacych
    biegania, grania w piłkę
    wpychania i wrzucania do wody innych osób korzystających ze strefy
    skakania do wody,
    wnoszenia toreb, za wyjatkiem toreb z rzeczami do pielegnacji dzieci i sprzętem pływackim
    noszenia zegarków oraz biżuterii takiej jak: kolczyki, pierścionki, łańcuszki, spinek do włosów,
     itp.,
    wnoszenia i konsumpcji napojów i artkułów żywnościowych, w tym żucia gumy
    wchodzenia na elementy dekoracyjne lub konstrukcyjne nie służące do tego celu,
    zanieczyszczania i zaśmiecania wody,
    wjeżdżania po za szatne wózkami dziecięcymi
    używania sprzetru ratowniczego oraz innego wyposażenia do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem używania mydła i środków chemicznych na terenie basenu i saun                                                                        
16.Zabrania się korzystania ze strefy mokrej osobom:
    z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry
    z plastrami i bandażami
    których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjetych norm
    których oznaki zewnetrzne wskazują na częste  infekcje dożylne na koniczynach,
    mających trudnosci w oddychaniu
    mających zabużenia równowagi,
    kobietom w czasie menstruacji
17.Wchodzenie i wychodzenie z basenu może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych,
18.Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia winny być niezwłocznie zgłaszane obsłudze hotelu. 
19. Teren strefy mokrej podlega monitoringowi, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialnosci Gosci nie stosujacych się do regulaminu obiektu oraz naruszajacych porządek publiczny.
20. Na terenie basenu obowiazuje wyłącznie strój kąpielowy oraz obuwie basenowe (typu klapki). Dopuszczalne jest chodzenie na boso.
21. Dzieci i osoby dorosłe korzystajace z/lub wyagajace pieluch, obowiązują specjalne pieluchy jednorazowe przeznaczone do kapieli.
22. Każdy gość korzystający ze strefy mokrej zobowiazany jest przed wejściem na jej teren do umysia całego ciała z uzyciem mydła i szamponu oraz do dezynfekcji stóp w brodziku znajdujacym się przed wejsciem do hali basenowej.
23. Użytkownicy saun zobowiazani są do poruszania się w części służącej relaksowi
 owinieci ręcznikiem lub w szlafrokach kapielowych.
24.Przy korzystaniu z pomieszczeń saun nalezy bezwzglednie stosować się do instrukcji uzytkowania i informacji udzielanych przez pracowników obsługi.
25. Przed wejściem do sauny suchej należy bezwzglednie zdjać obuwie basenowe, siadać lub leżej na ręczniku oraz trzymać na ręczniku stopy. Ręcznik powinien być rozłozony tak, aby zadna część ciała nie stykała sę z powierzchnią drewnianą.
26. Na terenie saun zabrani się dotykania oraz manipulowania przy grzewczych urządzeniach elektrycznych oraz wnoszenia do pomieszczeń saun przedmiotów innych niż rękawiczki, szlafroki, gazety i książki.
27. Osoby chore o niestabilnym stanie zdrowia, a takze dzieci pod opieką osób dorosłych i kobiety w ciąży zobowiazane są korzystać z saun ze szczególną ostrożnością. Za skutki zdrowotne przebywania tych osób w strefie saun, zarządzający strefą mokrą nie ponosi odpowiedzialności.
28.W przypadku małej frekwencji poszczególne atrakcje strefy mokrej moga zostać czasowo wyłączone - w takim przypadku obsługa urachamia je na życzenie Gościa w godzinach otwarcia.
29. Goście korzystający ze strefy mokrej zobowiązania sa pozostawić wartościowe przedmioty w depozycie, który znajduje się z recepcji.
30. Zarządzający strefa mokrą Hotelu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
31. Zarządzający strefą mokrą hotelu nie odpowiada za wartościowe przedmioty, pieniadze oraz dokumenty pozostawione w szatni lub szafkach ubraniowych.
32. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych atrakcji wynikajacych z działania siły wyzszej.
33. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, zarządzający obiektem lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdujacym sie pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek srodków odurzających.

34. Na basenie nie ma ratownika. Gość, który decyduje się z niego skorzystać robi to na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu korzystania z basenu. Dodatkowo z basenu nie mogą korzystać osoby poniżej 18 roku życia, chyba że robią to w obecności pełnoletniego opiekuna, który bierze pełną odpowiedzialność za kąpiące się pod jego okiem dzieci. 

atrakcje hotel Ostrzyce

Sauna fińska

wzmocnienie odporności
czytaj więcej »

Godziny korzystania z sauny: 17:00 - 21:00.

Sauna to pomieszczenie, w którym panuje wysoka temperatura i wysoka lub niska wilgotność (w zależności od rodzaju sauny), w którym spędza się od kilku do kilkudziesięciu minut. Po pobycie w saunie bierze się zwykle kąpiel w chłodnej wodzie. Pobyt w saunie ma własności poprawiające krążenie. Pamiętajmy jednak, że choć w ostatecznym rozrachunku sauna jest bardzo zdrowa, to dla organizmu jest dużym obciążeniem. Pamiętajmy, że nie wszyscy mogą korzystać z sauny (dyskwalifikują m.in. niewydolność serca, żylaki, stany zapalne itp., czy choćby kac). Kuszące może wydawać się zastosowanie sauny na przeziębienie. Nic bardziej mylnego. Nie pomoże, a tylko bardziej osłabi organizm. Saunę stosujemy na wzmocnienie odporności. Kiedy jesteśmy chorzy, na saunę już jest za późno.
W saunie fińskiej (suchej) temperatura wynosi około 70-90 stopni. Przed wejściem do sauny należy wziąć prysznic,  umożliwiając w ten sposób skórze naturalne oczyszczanie organizmu. Na drewnianych ławach sauny należy rozłożyć suchy ręcznik (nie blokując przepływu powietrza między deskami). Po wejściu powinno się usiąść na niższych poziomach, gdzie jest najchłodniej i stopniowo przechodzić ku górze. Najbardziej komfortowa w saunie jest pozycja leżąca. Pamiętajmy jednak, żeby gwałtownie się nie podnosić, gdyż grozi to zawrotem głowy, a nawet zasłabnięciem. Warto zastosować kilka serii "sauna – zimny prysznic", stopniowo skracając sesję w saunie. Wychodząc z sauny pod  prysznic (ok. 10 stopni) należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności polewać wodą stopy, uda i dłonie, dopiero później ramiona i kark. Bardzo ważne jest, żeby ostatnie schłodzenie ciała doprowadziło organizm zbliżonej temperatury ciała.

atrakcje hotel Ostrzyce

Łaźnia parowa

orzeźwienie dla organizmu
czytaj więcej »

Godziny korzystania z łaźni: 17:00 - 21:00

W Polsce łaźnia parowa często utożsamiana jest z sauną parową.
Jednak sauna i łaźnia różnią się znacznie od siebie. To co je od siebie odróżnia, to zupełnie inna forma i sposób kąpieli oraz konstrukcja i materiał z którego są zbudowane.
W tradycyjnych saunach parowych wilgotność powietrza nie przekracza 65% a w saunach suchych i mokrych utrzymuje się na poziomie 10-30% przy temperaturach od 50 do 110 °C.
Natomiast w łaźni parowej temperatura waha się od 40 do 55 °C a wilgotność wynosi 100%.
Jak oddziałuje łaźnia na ciało ?
W przeciwieństwie do sauny łaźnia parowa nie ma żadnych wskazań co do częstotliwości z jej korzystania –można korzystać nawet codziennie. Z łaźni parowej powinny korzystać osoby, które źle znoszą gorące i suche powietrze sauny. Dla większości z nich najbardziej komfortową temperaturą kąpieli jest 45ºC.
Kąpiel w łaźni działa orzeźwiająco i ma korzystny wpływ na cały organizm. Kłęby pary penetrują skórę dokładnie ją oczyszczają, nawilżają i regenerują. Skóra staje się gładka i jędrna. Wysoka wilgotność powietrza i umiarkowana temperatura obniża napięcie mięśni i odpręża umysł.
Gorąca para szczególnie dobrze łagodzi dolegliwości reumatyczne i związane z chorobami dróg oddechowych. Para z dodatkiem olejków eterycznych inhaluje i oczyszcza drogi oddechowe, zatoki i oskrzela co sprawia, że znacznie łatwiej nam się oddycha.
Zalety korzystania z łaźni parowej:
- odprężenie całego ciała,
- redukcja napięcia mięśni,
- nawilżenie i regeneracja skóry,
- poprawa wyglądu i oczyszczenie skóry, która staje się gładka i nawilżona,
- łagodzenie dolegliwości reumatycznych,
- niwelowanie bólu stawów i występujących w nich stanó zapalnych,
- inhalacja i wspomaganie leczenia chorób dróg oddechowych,
- nawilżenie błon śluzowych przez parę, oczyszczanie dróg oddechowych i łagodzenie ich podrażnienia,
- pobudzenie krążenia krwi i zwiększenie wydolności płuc - hartowanie organizmu,
Kąpiel w łaźni parowej często stosowana jest przed masażem czy też przed rewitalizującymi zabiegami kosmetycznymi.

atrakcje hotel Ostrzyce

masaże

czytaj więcej »
MASAŻE SPA

Masaż klasyczny bądź relaksacyjny całego ciała : 55min/130zł

Masaż klasyczny częściowy:
Masaż pleców                             30min/80zł
Masaż kończyn dolnych             25min/65zł
Masaż  twarzy                             25min /50zł
 
Masaż relaksacyjny pobudza mięśnie, skórę i układ krążenia. Równoważy wysyłane przez ciało negatywne reakcje na stres, przywraca prawidłowy rytm serca, właściwe krążenie i ciśnienie krwi. Pomaga w walce z bezsennością.

Masaż izometryczny antycellulitowy z użyciem bańki chińskiej:
Masaż kończyn dolnych               40min/110zł
Masaż kończyn górnych               40min/110zł
Masaż powłoki brzusznej             40min/110zł

Masaż usprawnia krążenie limfy przeciwdziałając powstawaniu chorób wywołanych jej zastojem, jak również likwiduje obrzęki zapalne i chłonne.

Masaż gorącymi kamieniami wulkanicznymi: 55min/145zł

Masaż gorącymi kamieniami łączy w sobie oddziaływania zarówno termoterapii, drenażu, akupresury, aromaterapii jak i masażu szwedzkiego. Celem masażu jest ogólne rozluźnienie, duże przekrwienie miejscowe i podniesienie podstawowej przemiany materii,  oczyszczenie organizmu oraz podniesienie progu odczuwania bólu.

Masaż gorącą czekoladą i olejem z orzechów włoskich: 55min/165zł

Masaż relaksacyjno-odżywczy doskonale zaspokaja potrzeby skóry suchej, pozbawiając ją napięcia, wymagającej regeneracji oraz wygładzenia. Po zabiegu skóra pozostaje aksamitnie gładka, miękka, wypielęgnowana i gruntownie nawilżona.

Peeling "sekret młodej skóry" 25min/80zł ,
Masaż ten pobudza mikro-cyrkulację krwi, ułatwia eliminację toksyn z organizmu. Hamuje procesy starzenia skóry, nawilża, wygładza oraz zmiękcza naskórek. Rozpuszcza i usuwa martwe komórki naskórka. 
 
Masaż ciepłym miodem 55min/165zł
Ma zbawienne działanie lecznicze dla naszego organizmu. Wzmacnia system odpornościowy, korzystnie oddziałowuje na nasze samopoczucie. Skutecznie eliminuje bóle pleców, zesztywnienie mięśni czy też stany przeziębieniowe. 
 
Masaż ciepłym woskiem 55min/165zł 
 
Masaż ciepłą świecą aromatyczną sprawia, że skóra staje się nawilżona. gładka i aksamitna w dotyku. Przynosi ukojenie skórze wrażliwej i poprawia jej kondycję. 
 
 
 
REZERWACJI MASAŻY PROSIMY DOKONYWAĆ Z MINIMUM 2 DNIOWYM WYPRZEDZENIEM
 
 
WODA WE WSZYSTKICH PUNKTACH SPEŁNIA WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA.
hotelostrzyce - Romantyczny Weekend
Romantyczny Weekend
3 dni, od 495 zł/os
hotelostrzyce - Walentynki
Walentynki
3 dni, od 495 zł/os
hotelostrzyce - Jesienny Relaks
Jesienny Relaks
3 dni, od 550 zł/os

Newsletter

Dodaj »